Muut tiedot

TIlinpäätös 2018


Maksetut agentti-palkkiot vuonna 2018:
8500 €